Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Academia Dergi Şablonu Academia Öz
Academia Şablon
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı Güncelleme Önerisine Yönelik Bir Değerlendirme Öz   PDF
Barış MERCİMEK, Ulaş İLİC
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evrim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Öz   PDF
Emrah ÖZBUĞUTU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Fizik Dersi Durgun Elektrik Konusunda 5E Öğrenme Yöntemi ve Simülasyonlar İle Bir Dersin Planlanması Öz   PDF
Ali ÇETİN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Kaygısı Hakkındaki Görüşleri ve Müdahale Yöntemleri Öz   PDF
Sedat DEMİR, Malik DURMAZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Öz   PDF
Halit KIRIKTAŞ, Tuncay CANBULAT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ İngiltere ve Türkiye’deki Sınıflarda Mobil Teknolojiler Arasındaki Farklılıklar Öz   PDF
Şafak KILIÇ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Kitlesel Açık Online Dersler ve Bulut Bilişim Öz   PDF
Mansur Beştaş
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Perspektifinden Mesleki Eğitime İlişkin Bir Durum Çalışması Öz   PDF
Yılmaz KILIÇ, Ercan YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının İncelenmesi Öz   PDF
Hüsamettin Erdemci
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Öz   PDF
Ferhat BAHÇECİ, Mithat ELÇİÇEK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Social Studies Teacher Candidates' Predisposition toward in-class Activity and Use of Materials. Öz   PDF
Hakan ÖNAL, Busenur Cemre KILIÇ, İrem ÇOLAK, Alaattin KIZILÇAOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Türkiye’de Doğa Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmalarının Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması Öz   PDF
Mustafa KAHYAOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017): ACADEMIA EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ Uyarlanabilir Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Kullanan Öğrencilerin Ortam Kullanımına İlişkin Görüşleri* Öz   PDF
Fatih Çağatay BAZ
 
Toplam 14 ögeden 1 - 14 arası