Fizik Dersi Durgun Elektrik Konusunda 5E Öğrenme Yöntemi ve Simülasyonlar İle Bir Dersin Planlanması

Ali ÇETİN

Öz


Bu çalışmanın amacı fizik öğretmenlerinin derslerini 5E öğrenme yöntemi ve simülasyonlar kullanarak hazırlamalarına yardımcı olmaktır. 5E öğrenme yöntemi ilgi çekme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır.  10. Sınıf fizik öğretim programında yer alan durgun elektrik konusu bu yöntem kullanılarak planlanmıştır. Simülasyonlar öğrencilere soyut kavramları kavratabilme potansiyeline ve deneylerdeki başlangıç değerlerini değiştirebilme imkânına sahiptirler. 5E öğrenme yöntemi içerisindeki açıklama ve derinleştirme aşamaları sırasında Colorado Üniversitesi tarafından oluşturulan PHET simülasyonlarından faydalanılmıştır. Bu çalışmanın giriş kısmında sınıflarda teknolojinin kullanımı, bilgisayar simülasyonları ve 5E öğrenme yöntemi tartışılmış, daha sonra uygulama kısmında 5E öğrenme yönteminin durgun elektrik konusunda ne şekilde uygulandığı açıklanmıştır. Sonuç bölümünde öğrenme yöntemi ve simülasyonlar ile ilgili alan-yazındaki araştırmalara yer verilmiş, bu çalışma ile ilgili ortak ve farklı yanları üzerinde durulmuştur. Bunlara ek olarak, öğretmenlere uygulama ile ilgili önerilerde bulunulmuştur

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Açışlı, S. & Turgut, Ü. (2011). The Examination of the Influence of the Materials Generated In Compliance With 5E Learning Model on Physics Laboratory. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 562-593.

Aktaş, M. (2013). The Effect of the 5E Learning Model and Cooperative Learning Method on Attitude toward Biology Lesson. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 33(1), 109-128.

Campbell, M. A. (2000). The effects of the 5E learning cycle model on students' understanding of force and motion concepts. Master Thesis, Millersville University.

Ceylan, E. & Geban, Ö. (2009). Facilitating conceptual change in understanding state of matter and solubility concepts by using 5E learning cycle model. Hacettepe Universty Journal of Education, 36, 41-50.

Cheng, P., Yang, Y. C., Chang, S. H. & Kuo, F. R., (2016). 5E mobile inquiry learning approach for enhancing learning motivation and scientific inquiry ability of university students. IEEE Transactions on Education, 59(2), 147-153.

Ergin, İ., Kanlı, U. & Ünsal, Y. (2008). An example for the effect of 5E model on the academic success and attitude levels of students': Inclined projectile motion. Journal of Turkish Science Education. 5(3), 47-59.

Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2001). Computer Simulations in Physics Teaching and Learning: A Case Study on Students’ Understanding of Projectory Motion. Computer & Education, 36 (2001), 183-204.

Kaynar, D., Tekkaya, C. & Çakıroğlu, J. (2009). Effectiveness of 5e learning cycle instruction on students’ achievement in cell concept and scientific epistemological beliefs. Hacettepe Universty Journal of Education, 37, 96-105.

Kukkonen, J. E., Kärkkäinen, S., Dillon, P. & Keinonen, T. (2014). The Effects of Scaffolded Simulation-Based Inquiry Learning on Fifth-Graders' Representations of the Greenhouse Effect. International Journal of Science Education, 36(3), 406-424.

Nelson, J. & Nelson, J. B. (2015). Buoyancy Can-Can. Physics Teacher, 53, 279. Ramasundarm, V., Grunwald, S., Mangeot, A., Comerford, N.B., & Bliss, C.M. (2005). Development of an environmental virtual field laboratory. Computers, 45, 21–34.

Reis, Z.A. (2004). Bilgisayar destekli öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji ve yardımcı materyallerin kullanımı. IV. International Education Technologies Conference, 24-26 Kasım Sakarya, 1, 154-159.

Romero, C. & Martinez, E. (2012). Simulatıon-Based Teaching in a Course of Fluid Mechanics. Paper presented to the 4Th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, SPAIN.

Saka, A. and Akdeniz, A. R. (2006). The development of computer based materıal about genetic and application according to 5e model. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(1), 129-141.

Şen, A. İ. (2001). New approaches in physics education supported with computers. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (3), 61-71.

Yalçın, F. A. & Bayrakçeken, S., (2010). The effect of 5E learning model on pre-service science teachers’ achievement of acids-bases subject. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.

Yelon, S. (2006). Face-to-face or online? Choosing the medium in blended training. Performance Improvement, 45(3), 22-26.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.